head_opdrachten

 

Een opdracht van Reflaction gaat altijd over leren, veranderen of ontwikkelen. Managers, projectleiders, of medewerkers van professionele organisaties in de private en publieke sector weten Reflaction te vinden met vragen als:

  • Al onze resultaten moeten in minder tijd en met minder mensen gerealiseerd worden, maar onze kwaliteitsstandaard willen we koste wat kost behouden. Welk potentieel hebben we in ons team om dit te realiseren?
  • Als we nu eens ECHT als team gingen samenwerken zijn we tot grootse dingen in staat….maar hoe doe we dat dan?
  • Ik wil meer impact als leidinggevende hebben, maar hoe?!
  • Als management hebben we goed voor ogen wat we willen bereiken, we komen er op de een of andere manier maar niet toe….
  • Veranderkunde is niet alleen voorbehouden aan managers, ons team/ mijn mensen, moeten hier ook de inzichten&instrumenten voor hebben willen we samen maken de opgave waar we voor staan tackelen;
  • We willen onze organisatie graag veranderen, maar merken dat opleidingen en cursussen niet de oplossing blijken te zijn;
  • We zijn niet meer in staat om adequaat genoeg in te spelen op de eisen die onze omgeving aan ons stelt, welke mogelijkheden hebben we tot onze beschikking om dit tij te keren?

Op bovenstaande vragen laat Reflaction zien een passend antwoord te hebben…met resultaat!

 

q_001

 

Voorbeelden van typische Reflaction opdrachten zijn:

Workshops Talent Management
Voor diverse klanten in de chemie, farmacie, ICT en zakelijke dienstverlening heeft Reflaction sessies ontworpen en uitgevoerd waarin management en medewerkers inzicht kregen in eigen, team- en organisatietalent. Door deze inzichten werden kwaliteiten ingezet waar ze nodig waren met efficiency, effectiviteit en werkplezier als gevolg.

Leiderschapsontwikkeling
Zowel door middel van het ontwikkelen van open leergangen als maatwerktrajecten heeft Reflaction in diverse departemneten, vele gemeentes en de gezondheidszorg, managers, leidinggevenden en teamleiders gefaciliteerd in het verder vormgeven van hun leiderschapsstijl en leidinggevende kwaliteiten.

Leergangen voor adviseurs
De specialiteit uit de keuken van Reflaction! Door de jaren heen heeft Reflaction vele (open en op maat) leergangen voor in- en externe adviseurs ontwikkeld en uitgevoerd. Centraal in al deze trajecten staat oog voor de ontwikkeling van de individuele adviseurskwaliteiten in combinatie met oog voor de organisatie ontwikkeling. Onorthodoxe werkvormen waarin niet alleen het cognitieve wordt aangesproken geven deze trajecten de unieke Reflaction kleur en smaak. Een mooi voorbeeld van dit type leergangen is Adviseren met Publieke Impact, een leergang die Reflaction voor de KNAP Academie uitvoert.

Leertrajecten Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)
Een tweede voorbeeld van de specialiteit van Reflaction is het ontwikkelen en uitvoeren van PBG trajecten. Reflaction doet dit minimaal een keer per kwartaal! Weten wat een politiek-bestuurlijke omgeving van je vraagt, daar slim en kundig in kunnen handelen en met plezier doelen te behalen of je nou ambtelijk, bestuurlijk of politiek professional bent, Reflaction ondersteunt je met genoegen.

Leergang Veranderkunde
Sinds 2006 is Reflaction de vaste samenwerkingspartner voor de Netherlands School of Occupational Health (NSPOH) in het vormgeven en begeleiden van de Masteropleidingen Veranderkunde.

Teamcoaching
Een stroef lopend team controllers, een dusdanig onder druk staand team dat het de samenwerking negatief beïnvloedt, het naar een hoger plan begeleiden van een directieteam….allemaal voorbeelden van opdrachten waarin Reflaction het hele team coacht om tot betere resultaten en meer werkplezier te komen.

Optimalisering interne samenwerking
Integraal adviseren kan niet zonder multidisciplinaire samenwerking…Reflaction heeft verschillende gemeentes ondersteund in het elkaar beter leren kennen van verschillende afdelingen, het samen leren optrekken richting klant en het optimaliseren van de interne dienstverlening.

Train de trainer trajecten
In binnen en buitenland heeft Reflaction train de trainer programma’s ontwikkeld en uitgevoerd om medewerkers uit de klant organisatie op te leiden als trainer, facilitator en/of begeleider. Soms in het kader van een cultuurverandering, soms in het kader van een organisatieverandering, maar altijd gericht op het beste uit de eigen organisatie halen.

Ontwikkelen en implementeren van HRD instrumenten
Met de ontwikkeling van een Corporate Academy binnen een groot Nederlands departement heeft Reflaction het hele spectrum van HRD instrumenten ingezet om de slag te maken van opleiden naar leren.

Introductie Persoonlijke Ontwikkel Plannen
Voor een groot farmacieconcern heeft Reflaction POP’s geintroduceerd als sturingsinstrument in de HR-cyclus. Management en medewerkers zijn getraind in het instrument en hebben inzicht gekregen in hun leervoorkeuren, het voeren van POP gesprekken en het vormgeven van hun eigen en elkaars ontwikkeling.

Naast bovenstaande voert Reflaction opdrachten uit op het gebied van

- Individuele coaching
- Persoonlijke effectiviteit
- Trainingen communicatieve vaardigheden
- Management Development